Cơ cấu tổ chức

31/10/2019 19:06:24 | Người đăng tin: PhamThiTuyetNhi

    

BAN LÃNH ĐẠO

Võ Xuân Huyên

Chức vụ

Phó Trưởng phòng phụ trách

Học vị

Thạc sĩ

Email

vxhuyen@vnkgu.edu.vn

TỔ CHUYÊN VIÊN

Nguyễn Lâm Trúc

Chức vụ/Nhiệm vụ theo vị trí việc làm

Chuyên viên phụ trách văn thư lưu trữ, thủ tục đoàn ra đoàn vào

Học vị

Cử nhân

Email

nltruc@vnkgu.edu.vn

Đỗ Tạ Mạnh Tiền

Chức vụ/Nhiệm vụ theo vị trí việc làm

Chuyên viên phụ trách biên phiên dịch Tiếng Anh

Học vị

Cử nhân

Email

dtmtien@vnkgu.edu.vn

Phạm Thị Tuyết Nhi

Chức vụ/Nhiệm vụ theo vị trí việc làm

Chuyên viên phụ trách theo dõi quản lý đề tài, thẩm định giờ nghiên cứu khoa học.

Học vị

Kỹ sư

Email

pttnhi@vnkgu.edu.vn

Hoàng Thị Minh Thư

Chức vụ/Nhiệm vụ theo vị trí việc làm

Chuyên viên phụ trách theo dõi quản lý đề tài, thẩm định giờ nghiên cứu khoa học.

Học vị

Cử nhân

Email

htmthu@vnkgu.edu.vn

                                                                   

                                                                         

 

 

 

sexy porn video bfxxx deutsch porno fullxxxvideo c99 shell video tube xxx porn watch asian girls vola video dexxx osextube seqis
xxx bf sex indian porn videos free porn xxx porn tube Porn Tube