Cơ cấu tổ chức

31/10/2019 19:06:24 | Người đăng tin: PhamThiTuyetNhi

    

BAN LÃNH ĐẠO

Nguyễn Trung Cang

Chức vụ

Trưởng phòng

Học vị

Tiến sĩ

Email

ntcang@vnkgu.edu.vn

Võ Xuân Huyên

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Học vị

Thạc sĩ

Email

vxhuyen@vnkgu.edu.vn

TỔ CHUYÊN VIÊN

Nguyễn Lâm Trúc

Chức vụ/Nhiệm vụ theo vị trí việc làm

Chuyên viên phụ trách văn thư lưu trữ, thủ tục đoàn ra đoàn vào

Học vị

Cử nhân

Email

nltruc@vnkgu.edu.vn

Đỗ Tạ Mạnh Tiền

Chức vụ/Nhiệm vụ theo vị trí việc làm

Chuyên viên phụ trách biên phiên dịch Tiếng Anh

Học vị

Cử nhân

Email

dtmtien@vnkgu.edu.vn

Phạm Thị Tuyết Nhi

Chức vụ/Nhiệm vụ theo vị trí việc làm

Chuyên viên phụ trách theo dõi quản lý đề tài, thẩm định giờ nghiên cứu khoa học.

Học vị

Kỹ sư

Email

pttnhi@vnkgu.edu.vn

Hoàng Thị Minh Thư

Chức vụ/Nhiệm vụ theo vị trí việc làm

Chuyên viên phụ trách theo dõi quản lý đề tài, thẩm định giờ nghiên cứu khoa học.

Học vị

Cử nhân

Email

htmthu@vnkgu.edu.vn

                                                                   

                                                                         

 

 

 

hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis