Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Nguồn kinh phí SNKH tỉnh Kiên Giang)

04/03/2022 14:25:39 | Người đăng tin: admin

Thông báo số 153/TB-SKHCN ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang về việc đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Nguồn kinh phí SNKH tỉnh Kiên Giang). Thông tin chi tiết về nội dung thông báo và biểu mẫu liên quan Quý Thầy (Cô) vui lòng xem tại File đính kèm.

Thời gian nhận đề xuất kể từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 12 tháng 4 năm 2022.

Quý Thầy (Cô) có đề xuất vui lòng nộp về Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ để tổng hợp gồm 01 bản giấy và File mềm định dạng *.doc hoặc *.docx

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Phòng qua Email: htkhcn@vnkgu.edu.vn Điện thoại: 02973 628 111

Tải biểu mẫu tại đây

hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis