Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh An Giang năm 2022-2023

22/12/2021 14:56:48 | Người đăng tin: admin

Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ xin chuyển đến Quý Thầy(Cô) Thông báo số 1516/TB-SKHCN ngày 02/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh An Giang năm 2022 - 202. Quý Thầy (Cô) có đề xuất vui lòng điền đầy đủ thông tin theo Phụ lục 1 (file đính kèm) và gửi về Phòng bản giấy có chữ ký, gửi file mềm (định dạng *.doc hoặc *.docx) qua email: htkhcn@vnkgu.edu.vn trước 17h00 ngày 17/02/2022

Vui lòng tải biểu mẫu tại đây

hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis