Thông báo về việc đề xuất đề tài, chương trình KHCN cấp bộ năm 2023

10/02/2022 08:32:17 | Người đăng tin: admin

Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ xin chuyển đến Quý Thầy (Cô) thông báo về việc đề xuất đề tài, chương trình KHCN cấp Bộ năm 2023. Quý Thầy (Cô) có đề xuất vui lòng điền đầy đủ thông tin theo đúng mẫu đề xuất đề tài và đề xuất chương trình (file đính kèm) và gửi về Phòng 01 bản giấy có chữ kýgửi file mềm (định dạng *.doc hoặc *.docx) qua email: htkhcn@vnkgu.edu.vn trước 17h00 ngày 20/02/2022.

Công văn 368-BGDĐT

Mẫu đề xuất chương trình cấp Bộ

Mẫu đề xuất đề tài cấp Bộ

hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis