Thông báo về việc xây dựng thuyết minh đề tài, dự án KHCN cấp Trường năm 2023

18/05/2022 08:42:36 | Người đăng tin: PhamThiTuyetNhi

Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ xin chuyển đến Quý Thầy (Cô) Thông báo số 72/TB-ĐHKG ngày 16/5/2022 về việc xây dựng thuyết minh đề tài, dự án KHCN cấp Trường năm 2023 và Quyết định số 394/QĐ-ĐHKG ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KHCN cấp Trường thực hiện năm 2023.

1. Thời gian nhận hồ sơ thuyết minh kể từ ngày ra thông báo đến trước ngày 16/6/2022

2. Thành phần hồ sơ gồm:

- Bìa thuyết minh (Mẫu 06);

- Thuyết minh (Mẫu 6a, 6b);

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện (nếu có) (Mẫu 8);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài (Mẫu 5).

3. Hình thức gửi: 07 bản cứng và file mềm định dạng *.doc hoặc *.docx

Quy trình và biểu mẫu vui lòng tham khảo tại Website Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng qua số điện thoại 02973 628 111 hoặc Email: htkhcn@vnkgu.edu.vn

hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis