Nghiệm thu cấp Bộ đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây gỗ có giá trị và biện pháp kỹ thuật gây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái đất than bùn ngập nước theo mùa tại rừng U Minh tại Kiên Giang và Cà Mau (B2018-KGU-03)

24/11/2020 09:36:38 | Người đăng tin: admin
Sáng ngày 10/11/2020, tại Phòng họp Khu Hiệu bộ Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Hội đồng họp nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018: Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây gỗ có giá trị và biện pháp kỹ thuật gây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái đất than bùn ngập nước theo mùa tại rừng U Minh ở Kiên Giang và Cà Mau (B2018-KGU-03). Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Việt Khái. Thành phần Hội đồng gồm có: PGS.TS. Nguyễn Khởi Nghĩa; TS. Nguyễn Tấn Phong; TS. Trần Quang Giàu; TS. Đỗ Minh Nhựt; TS. Nguyễn Văn Chương; TS. Vũ Văn Long; TS. Dương Văn Nhã.

Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây gỗ có giá trị và biện pháp kỹ thuật gây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái đất ngập nước theo mùa tại rừng U Minh thuộc Kiên Giang và Cà Mau là rất cần thiết để định hướng phát triển trồng rừng trong vùng đệm và vùng lân cận trong cộng đồng dân cư quanh vùng lõi Vườn Quốc gia là rất cần thiết. Đề tài được thực hiện với mục tiêu điều tra đánh giá xác định được thành phần, danh mục các loài cây gỗ và xác định tuyển chọn một số loài cây gỗ có giá trị và xác định các biện pháp gây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái đất vùng đệm ngập nước theo mùa tại rừng U Minh Kiên Giang và Cà Mau; góp phần cho giải pháp phát triển rừng phù hợp với đất ngập nước trong vùng đệm 2 Vườn quốc gia U Minh Thượng và U Minh Hạ thuộc hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau.

Quang cảnh buổi Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Sau hai năm thực hiện, đến nay nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài và đạt được mục tiêu đề ra. Các sản phẩm của đề tài đều có tính khoa học và tính ứng dụng cao, đặc biệt là trong tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay. Để có được kết quả như thế là cả một quá trình nỗ lực và tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của nhóm tác giả. Kết quả nghiên cứu được Hội đồng khoa học đánh giá cao và đánh gia, xếp loại "Đạt". Đây là một thành quả đáng vui mừng và có tính khích lệ cho những đề tài tiếp theo. 

Thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm

 

sexy porn video bfxxx deutsch porno fullxxxvideo c99 shell video tube xxx porn watch asian girls vola video dexxx osextube seqis
xxx bf sex indian porn videos free porn xxx porn tube Porn Tube