Triển khai Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023

27/04/2023 16:04:21 | Người đăng tin: PhamThiTuyetNhi

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức năm 2023 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Chi tiết thông tin giải thưởng Quý Thầy (Cô) vui lòng tham khảo tại Công văn 543-CV/TWĐTN-KHCN ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (File đính kèm)./.

sexy porn video bfxxx deutsch porno fullxxxvideo c99 shell video tube xxx porn watch asian girls vola video dexxx osextube seqis
xxx bf sex indian porn videos free porn xxx porn tube Porn Tube