Triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2023

27/04/2023 16:18:08 | Người đăng tin: PhamThiTuyetNhi

Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm để xét tặng cho các tác giả có những công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khích lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Thông tin chi tiết về Giải thưởng Quý Thầy (Cô) vui lòng tham khảo tại Công văn số 46/LHHVN ngày 10 tháng 02 năm 2023 và Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN ngày 07 tháng 5 năm 2019 (File đính kèm).

Quý Thầy (Cô) đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia xét giải thưởng gửi hồ sơ theo hướng dẫn về Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ trước ngày 24/10/2023 để tổng hợp./.

sexy porn video bfxxx deutsch porno fullxxxvideo c99 shell video tube xxx porn watch asian girls vola video dexxx osextube seqis
xxx bf sex indian porn videos free porn xxx porn tube Porn Tube