Danh sách văn bản biểu mẫu
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học Nghị định 109/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Chính phủ
2 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học Thông tư Số 26/2021/TT-BGDĐT 17/09/2021 Bộ GD&ĐT
3 Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT 11/11/2020 Bộ GD&ĐT
4 Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam Quyết định 06/2020/QĐ-TTg 21/02/2020 Chính phủ
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ Luật 42/2019/QH14 14/06/2019 Quốc hội
6 Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định 06/2019/QĐ-UBND 19/04/2019 UBND Tỉnh
7 Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định 05/2019/QĐ-UBND 19/04/2019 UBND Tỉnh
8 Luật chuyển giao công nghệ Luật 07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội
9 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT Quy định về quản lý khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT 11/04/2016 Bộ GD&ĐT
10 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ Nghị định 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
11 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 Luật 29/2013/QH13 12/07/2013 Quốc hội
12 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Luật 50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
sexy porn video bfxxx deutsch porno fullxxxvideo c99 shell video tube xxx porn watch asian girls vola video dexxx osextube seqis
xxx bf sex indian porn videos free porn xxx porn tube Porn Tube